Preview Mode Links will not work in preview mode

Biznestata

Sep 25, 2019

Rozmawiamy z Odyseuszem o międzynarodowych koneksjach rodzinnych oraz o sposobach ochrony przed wrogim przejęciem.


Sep 18, 2019

Z janem Fijorem rozmawiamy o dobrej ekonomii i jej cechach. Poruszamy również temat służby drugiemu człowiekowi oraz głupoty centralnego planowania.


Sep 10, 2019

O miłości, wolności oraz zemście rozmawiamy z doktorem filozofii, Markiem Olejniczakiem. Marek jest również tatą czterech synów, szczęśliwym mężem i coachem.