Preview Mode Links will not work in preview mode

Biznestata

Aug 19, 2020

Lista tematów:

 • Krótko o Design Thinking: 0’18”
 • Innowacyjność państwowa i rzeczywista: 1’04”
 • Jak stosować metodę: 2’18”
 • Kiedy stosować metodę: 6’08”
 • Unikanie komplikacji rozwiązań: 7’08”
 • Design Thinking w rodzinie: 10’12”
 • Jak realizować Design Thinking z dziećmi:...


Aug 13, 2020

Lista tematów:

 • Zdrowe żywienie dzieci: 0’22”
 • Biznesmen znajduje czas na rodzinę: 2’09”
 • Biznesmen przykładem dla pracowników: 05’00”
 • Odejścia z firmy: 16’09”
 • Proces przemiany w firmie: 21’01”
 • Tata wprowadza dzieci w świat biznesu: 27’53”
 • Droga biznesmena do Boga: 33’19”
 • Potknięcie w...


Aug 5, 2020

Lista tematów:

 • Wybór pomiędzy firmą i rodziną: 0’17”
 • Błędy w komunikacji: 2’15”
 • Nauka komunikacji: 4’11”
 • Poczucie bezpieczeństwa w zespołach: 6’25”
 • Emocje lidera w zespole: 11’18”
 • Emocje taty w rodzinie: 15’33”
 • Czy każdy może zostać liderem: 20’06”
 • Wybór lidera w zespole:...