Preview Mode Links will not work in preview mode

Biznestata

Sep 30, 2020

Lista tematów:
 • Wprowadzanie nowej usługi na rynek: 0’43”
 • Wzbudzanie pozytywnego odbioru: 4’21”
 • Stałe rzeczy w marketingu: 7’52”
 • Prowadzenie mailingów: 11’43”
 • Gra „Kandydaci”: 16’04”
 • Opowiadanie dzieciom o pracy: 20’55”
 • Zaangażowana rodzina: 24’30”
 • Niepozorne kanały na YouTube:...


Sep 23, 2020

Lista tematów:

 • Jak to zrobić, aby klient premium przyprowadził kolegów: 0’41”
 • Słabości usług premium: 7’56”
 • Kapitalizacja banku: 10’28”
 • Elastyczność banku: 13’34”
 • Koszt usługi premium: 17’54”
 • Kultura organizacyjna: 21’32”
 • Przestrzeń dla pracowników: 32’09”
 • Manager lepszy niż...


Sep 16, 2020

Lista tematów:

 • Pomysł na biznes syna: 0’12”
 • Budowanie drugiego Facebooka: 1’42”
 • Jak nauczyć się samokrytycyzmu: 5’57”
 • Networking w Polsce: 6’58”
 • Unifikacja na rynkach: 11’21”
 • Racjonalizowanie emocji: 14’36”
 • Cykl życia odbiorcy: 16’54”
 • Otwartość na naukę: 19’58”
 • Skutki grantów...


Sep 9, 2020

Lista tematów:

 • Dlaczego protestantyzm a nie katolicyzm: 0’20”
 • Film „Luter i rewolucja protestancka”: 6’59”
 • Służba w więzieniach: 8’11”
 • Biznestata uczy swoje dzieci zasad: 11’40”
 • Wychowanie dzieci na liderów: 15’12”
 • Od kiedy delegować odpowiedzialność: 17’40”
 • Model biznesowy firmy:...


Sep 3, 2020

Lista tematów:

 • Zarządzanie w pracy zdalnej: 0’12”
 • Zadania i torowanie przez managerów: 3’44”
 • Zlecanie zadań przez aplikację: 7’45”
 • Proces organizowania życia: 10’16”
 • Organizacja dla dzieci: 13’10”
 • Porównanie Nozbe do innych aplikacji: 15’13”
 • Odporność Nozbe na ataki:...