Preview Mode Links will not work in preview mode

Biznestata

Nov 25, 2020

Lista tematów:

 • Ashoka: 0’39”
 • Jak przyjmować informacje: 1’49”
 • Uwalnianie do działania: 4’27”
 • „My razem” w działaniu: 6’52”
 • Hierarchie: 10’08”
 • Rządowa centralizacja: 14’39”
 • Lęk polityków: 19’52”
 • Odpowiedzialność za otoczenie: 23’32”
 • Ulga u ludzi sukcesu:...


Nov 18, 2020

Lista tematów:

 • Kryzysoodporność vs Antykruchość: 0’30”
 • Polski system adopcji: 1’39”
 • Kary w wychowaniu: 7’13”
 • Likwidacja adopcji ze wskazaniem: 17’03”
 • Upaństwowienie wszystkich dzieci: 21’58”
 • Szkolenia przedadopcyjne: 24’17”
 • Niepewność przed adopcją: 25’05”
 • Jak zbudować dobry system...


Nov 11, 2020

Lista tematów:

 • Jak zaczynać od planu sukcesji: 0’33”
 • Rodzina Bernaciak za 300 lat: 5’08”
 • Jak zachować rodzinę: 6’53”
 • Wprowadzanie dzieci w biznes: 12’21”
 • Buta i wyższość dzieci: 14’11”
 • Nauka z sukcesów i porażek: 17’30”
 • Zarządzanie zasadami: 20’47”
 • Autoedukacja: 23’49”
 • Biedne...


Nov 4, 2020

Lista tematów:

 • Iluzja przygotowania do życia: 0’29”
 • Wychowanie przez odpowiedzialność: 3’59”
 • Nauka zarządzania projektami: 7’31”
 • Wychowanie do bycia liderem: 10’04”
 • Osiołek nie zostanie rumakiem bojowym: 12’09”
 • Fizyka życia: 16’18”
 • Psucie pieniądza: 19’00”
 • Demokracja bezpośrednia:...