Preview Mode Links will not work in preview mode

Biznestata

Dec 2, 2020

Lista tematów:

  • Firma zmienia się od głowy: 0’38”
  • Ergonomiczny system zarządzania: 6’40”
  • Autonomia pracowników: 12’23”
  • System szczerości: 15’31”
  • Konflikty w organizacji: 17’44”
  • Kiedy delegować: 21’37”
  • Komunikowanie: 22’55”