Preview Mode Links will not work in preview mode

Biznestata

Jan 27, 2021

Lista tematów:

 • Cóż to jest zaufanie: 0’44”
 • Jak powierzać odpowiedzialność: 2’46”
 • Przestrzeń dla pracownika: 5’19”
 • Mentoring dla pracownika: 7’13”
 • Jak doceniać: 10’36”
 • Motywowanie vs docenianie: 12’47”
 • Zespół bez szefa: 14’30”
 • Turkus w korporacji: 17’19”
 • Prowadzenie zespołów...


Jan 13, 2021

Lista tematów:

 • Cóż to jest prawda: 0’36”
 • Kontrola niszcząca: 2’05”
 • Działanie firmy po kontroli: 5’44”
 • Stosunek urzędu do prywatnej firmy: 7’59”
 • Rozwój prezesów: 14’00”
 • Pracownicy jak dzieci: 20’52”
 • Pokora: 24’16”
 • Książka o naprawianiu firm: 28’44”
 • Ciągłość w trudnej pracy...