Preview Mode Links will not work in preview mode

Biznestata

Mar 10, 2021

Lista tematów:

 • Strój na spotkaniu biznesowym: 0’43”
 • Zawsze najlepiej ubrany: 2’29”
 • Wygląd modela: 3’49”
 • Jak znaleźć dobrego krawca: 6’59”
 • Rzeczowo o modzie męskiej: 9’54”
 • Jak się ubrać: 12’55”
 • Rozmowy o stroju z synem: 16’32”
 • Syn chce być influencerem: 18’50”
 • Dwie Siostry:...


Mar 3, 2021

Lista tematów:

 • Biznesy rodzinne w krajach arabskich: 2’02”
 • Prawo a biznesy rodzinne: 3’43”
 • Spory gospodarcze: 5’45”
 • Arbiter: 7’45”
 • Wychowanie sukcesorów w krajach arabskich: 9’28”
 • Sukcesja w krajach arabskich: 12’05”
 • Czego możemy się nauczyć od arabskich biznesów: 14’26”
 • Wycieczka i...