Preview Mode Links will not work in preview mode

Biznestata


Nov 4, 2020

Lista tematów:

  • Iluzja przygotowania do życia: 0’29”
  • Wychowanie przez odpowiedzialność: 3’59”
  • Nauka zarządzania projektami: 7’31”
  • Wychowanie do bycia liderem: 10’04”
  • Osiołek nie zostanie rumakiem bojowym: 12’09”
  • Fizyka życia: 16’18”
  • Psucie pieniądza: 19’00”
  • Demokracja bezpośrednia: 26’18”