Preview Mode Links will not work in preview mode

Biznestata


Oct 14, 2020

Lista tematów:

  • Poważne zagrożenia w internecie: 0’52”
  • Nie demonizujmy internetu: 3’21”
  • Biznestata rozlicza informatyka: 5’55”
  • Bezpieczeństwo cyfrowe w rodzinie: 9’03”
  • Smartfon dla dziecka: 17’27”
  • Hasła, przecież nic się nie stało: 26’43”
  • Książka „Bądź bezpieczny w cyfrowym świecie”: 35’22”
  • Szkolenia internetowe: 36’33”