Preview Mode Links will not work in preview mode

Biznestata


Jan 28, 2020

Lista tematów:

  • Emocje w spotkaniu z chorobą dziecka: 0'23''
  • Najtrudniejsze wyzwanie w walce z chorobą dziecka: 3'16''
  • Porada dla osób w podobnej sytuacji: 3'54''
  • Jak godzić wysiłek leczenia z pracą: 6'23''
  • Ochrona prywatności rodziny: 11'31''
  • Co u Marysi: 15'51''
  • Jak budować markę: 17'16''
  • U kawiarza: 21'23''
  • Mam co robić: 23'44''