Preview Mode Links will not work in preview mode

Biznestata


Oct 28, 2020

Choroby edukacji przymusowej – Kacper Lemiesz – BT39

Kacper Lemiesz Fotografia: Mieszko Stanisławski

Pobierz audycję

Linki:

Lista tematów:

  • Cóż to jest wolność: 0’34”
  • Edukacja oparta na strachu: 4’31”
  • Bierność i alienacja: 10’29”
  • Centralny program nauczania: 15’16”
  • Nauka prowadzenia spotkań: 20’57”
  • Nauka słuchania: 22’30”
  • Zadbany biznestata: 27’6”
  • Spotkania dla meżczyzn: 28’48”
  • Inicjatywa „Rośnie”: 29’55”