Preview Mode Links will not work in preview mode

Biznestata


Oct 15, 2019

Tematy:

 

  • O integracji systemów komputerowych: 00'20''
  • Wpływ biurokracji na kapitalizm: 08'30''
  • O potrzebach klientów: 11'23''
  • O edukacji: 15'18''
  • Nisza na rynku edukacji: 21'25''
  • Warto mieć dzieci: 28'20''