Preview Mode Links will not work in preview mode

Biznestata


Jan 27, 2021

Lista tematów:

 • Cóż to jest zaufanie: 0’44”
 • Jak powierzać odpowiedzialność: 2’46”
 • Przestrzeń dla pracownika: 5’19”
 • Mentoring dla pracownika: 7’13”
 • Jak doceniać: 10’36”
 • Motywowanie vs docenianie: 12’47”
 • Zespół bez szefa: 14’30”
 • Turkus w korporacji: 17’19”
 • Prowadzenie zespołów gdy świat się przewraca: 19’23”
 • Koszt człowieczeństwa szefa: 24’51”
 • Lojalność wobec firmy: 27’08”
 • Metoda, która zadziałała: 31’13”
 • Spotkania rodzinne: 33’42”
 • Maciej Trybulec mentorem: 37’17”