Preview Mode Links will not work in preview mode

Biznestata


Aug 19, 2020

Lista tematów:

 • Krótko o Design Thinking: 0’18”
 • Innowacyjność państwowa i rzeczywista: 1’04”
 • Jak stosować metodę: 2’18”
 • Kiedy stosować metodę: 6’08”
 • Unikanie komplikacji rozwiązań: 7’08”
 • Design Thinking w rodzinie: 10’12”
 • Jak realizować Design Thinking z dziećmi: 13’17”
 • Naprawianie istniejących organizacji: 15’34”
 • Analiza przykładu organizacji: 19’57”
 • Koncentracja na użytkowniku końcowym: 24’32”
 • Miejsce do drzemki na wynajem: 25’18”