Preview Mode Links will not work in preview mode

Biznestata


Nov 6, 2019

Lista tematów:

 

 • Droga do Austriackiej Szkoły Ekonomii: 00'30''
 • Czy można być jednocześnie biznesmenem i tatą: 09'15''
 • Całkowite oddanie pracy: 15'00''
 • Czy poszukiwanie szczęścia jest zgodne z nauczaniem Kościoła: 18'30''
 • O oddzielaniu człowieka religijnego od człowieka ekonomicznego: 21'00''
 • Czynienie dobra w środowisku ograniczeń: 22'40''
 • Dlaczego redystrybucja jest zła: 25'20''
 • Chciwość i pieniądz: 32'48''
 • Granica sprawiedliwego opodatkowania: 36'40''
 • Austriacka Szkoła Ekonomii w Afryce: 41'50''
 • Werbistowskie Centrum Migranta Fu Shenfu: 49'35''