Preview Mode Links will not work in preview mode

Biznestata


Dec 11, 2019

Lista tematów:

 • Droga od narzekania do uśmiechu: 0'30''
 • Jak zarządzać zaufaniem: 1'50''
 • Jak powierzać odpowiedzialność: 3'00''
 • Brak zaufania w biznesie: 3'55''
 • Bezpieczne słupki do znaków drogowych: 6'35''
 • Język akceptacji: 10'35''
 • Praktyczne wdrażanie języka akceptacji: 13'35''
 • Największa lekcja biznesowa: 16'32''
 • Sukcesja w firmie WIMED: 19'35''
 • O książce "Inspiracje i drogowskazy": 22'08''
 • Upraszczanie procesów produkcyjnych i logistycznych: 26'33''