Preview Mode Links will not work in preview mode

Biznestata


Jan 13, 2021

Lista tematów:

 • Cóż to jest prawda: 0’36”
 • Kontrola niszcząca: 2’05”
 • Działanie firmy po kontroli: 5’44”
 • Stosunek urzędu do prywatnej firmy: 7’59”
 • Rozwój prezesów: 14’00”
 • Pracownicy jak dzieci: 20’52”
 • Pokora: 24’16”
 • Książka o naprawianiu firm: 28’44”
 • Ciągłość w trudnej pracy naprawiania firm: 30’07”
 • Naprawa w trzy miesiące: 33’48”
 • Six Month Fix: 37’19”
 • Biznesmen jak żaba w garnku: 41’24”