Preview Mode Links will not work in preview mode

Biznestata


Jul 22, 2020

 

Lista tematów:

  • O emeryturach: 0'22''
  • Kiedy sprzedawać firmy: 3'08''
  • Jakie firmy można sprzedawać: 14'22''
  • Ile powinna kosztować firma: 19'10''
  • Czy Paweł sprzeda swoją firmę: 25'15''