Preview Mode Links will not work in preview mode

Biznestata


Oct 6, 2020

Lista tematów:

  • Kiedy szukać konsultantów: 0’27”
  • Mechanizmy wczesnego ostrzegania: 2’47”
  • Jak znaleźć dobrego konsultanta: 4’49”
  • Negocjacje z większymi: 7’29”
  • Przygotowanie do negocjacji: 10’56”
  • Nauka dzieci rozmawiania o biznesie: 15’19”
  • Nauka dzieci zarządzania kontaktami: 17’08”
  • Uczenie dzieci nagocjowania: 18’58”
  • Zbyszek Dzideczek trener: 22’52”
  • Potrzeba prawdziwej pomocy: 23’56”