Preview Mode Links will not work in preview mode

Biznestata


Sep 18, 2019

Z janem Fijorem rozmawiamy o dobrej ekonomii i jej cechach. Poruszamy również temat służby drugiemu człowiekowi oraz głupoty centralnego planowania.