Preview Mode Links will not work in preview mode

Biznestata


Oct 23, 2019

Tematy poruszane w rozmowie:

  • O profesjonaliźmie: 02'00''
  • Wnioski z 500 rozmów z przedsiębiorcami: 04'20''
  • O sukcesjach: 07'30''
  • O edukacji domowej: 12'30''
  • O wyznawcach państwizmu: 17'13''
  • Szkoła w Lusace: 24'45''
  • Co nowego w ASBIRO: 33'35''
  • Dzieci potrzebują taty: 24'50''