Preview Mode Links will not work in preview mode

Biznestata


Sep 23, 2020

Lista tematów:

 • Jak to zrobić, aby klient premium przyprowadził kolegów: 0’41”
 • Słabości usług premium: 7’56”
 • Kapitalizacja banku: 10’28”
 • Elastyczność banku: 13’34”
 • Koszt usługi premium: 17’54”
 • Kultura organizacyjna: 21’32”
 • Przestrzeń dla pracowników: 32’09”
 • Manager lepszy niż właściciel: 35’41”
 • Przekonywanie decydentów w dużej firmie: 39’44”
 • 15 minut dla dzieci: 43’26”
 • Bezpieczeństwo ruchu rowerowego: 48’22”