Preview Mode Links will not work in preview mode

Biznestata


Sep 9, 2020

Lista tematów:

  • Dlaczego protestantyzm a nie katolicyzm: 0’20”
  • Film „Luter i rewolucja protestancka”: 6’59”
  • Służba w więzieniach: 8’11”
  • Biznestata uczy swoje dzieci zasad: 11’40”
  • Wychowanie dzieci na liderów: 15’12”
  • Od kiedy delegować odpowiedzialność: 17’40”
  • Model biznesowy firmy: 23’26”
  • Czas dla rodziny: 29’11”
  • Andrzej Cichocki pomaga: 29’56”
  • Szkolenia biznesowe w internecie: 30’54”