Preview Mode Links will not work in preview mode

Biznestata


Sep 10, 2019

O miłości, wolności oraz zemście rozmawiamy z doktorem filozofii, Markiem Olejniczakiem. Marek jest również tatą czterech synów, szczęśliwym mężem i coachem.