Preview Mode Links will not work in preview mode

Biznestata


Jul 29, 2020

 

Lista tematów:

  • Mentor dla własnego dziecka: 0'26''
  • Intuicja w biznesie: 8'00''
  • Jak rozpopznać oszusta: 11'06''
  • Duży klient w firmie rodzinnej: 17'17''
  • Jak postępować z bankami: 22'41''
  • Jak być przygotowanym na pozytywny i negatywny scenariusz: 27'14''
  • Jak zachować rodzinę: 34'24''
  • Relacje ojców do dzieci: 38'59''
  • O dywersyfikacji: 45'17''