Preview Mode Links will not work in preview mode

Biznestata


Nov 25, 2020

Lista tematów:

 • Ashoka: 0’39”
 • Jak przyjmować informacje: 1’49”
 • Uwalnianie do działania: 4’27”
 • „My razem” w działaniu: 6’52”
 • Hierarchie: 10’08”
 • Rządowa centralizacja: 14’39”
 • Lęk polityków: 19’52”
 • Odpowiedzialność za otoczenie: 23’32”
 • Ulga u ludzi sukcesu: 27’41”
 • Przygotowanie dzieci do życia: 29’56”
 • Jak powinna wyglądać edukacja: 32’30”
 • Liceum krzemienieckie: 37’19”
 • Grupa TROP: 40’13”
 • Psychologia praktyczna: 43’11”