Preview Mode Links will not work in preview mode

Biznestata


Jul 8, 2020

Lista tematów:

  • Podział czasu między biznes i rodzinę: 0'23''
  • Wychowywanie pierwszego, piątego i dziewiątego dziecka: 3'00''
  • Rozwój dzieci w dużej rodzinie: 10'05''
  • Trener sprzedaży uczy dzieci: 13'59''
  • Sukcesja: 18'23''
  • Inspiracje sprzedażowe: 24'13''
  • Patologie systemów motywacyjnych: 31'20''
  • Kryzysy przerastające możliwości reagowania: 34'00''