Preview Mode Links will not work in preview mode

Biznestata


Sep 16, 2020

Lista tematów:

 • Pomysł na biznes syna: 0’12”
 • Budowanie drugiego Facebooka: 1’42”
 • Jak nauczyć się samokrytycyzmu: 5’57”
 • Networking w Polsce: 6’58”
 • Unifikacja na rynkach: 11’21”
 • Racjonalizowanie emocji: 14’36”
 • Cykl życia odbiorcy: 16’54”
 • Otwartość na naukę: 19’58”
 • Skutki grantów dla uczelni: 22’08”
 • Edukacja u praktyków: 25’09”
 • Fajne marki: 27’11”
 • Zabijanie relacji z klientem: 33’17”
 • Mierzenie jakości reklamy: 38’07”
 • Unikajmy reklamy: 39’38”
 • Pozorność okazji rynkowych: 40’24”