Preview Mode Links will not work in preview mode

Biznestata


Jan 22, 2020

Lista tematów:

  • Po co nam ta cała polityka: 0'27''
  • Jak ważna powinna być polityka dla biznestaty: 4'30''
  • Jak czytać między niedomówieniami polityków: 9'45''
  • Najlepszy mechanizm wyboru rządu: 13'12''
  • Najlepszy mechanizm wyboru parlamentu: 18'02''
  • Czego politycy chcą: 22'23''
  • Skąd powinny pochodzić pieniądze w polityce: 25'18''
  • Politycy a wielki biznes: 28'34''
  • Wyborca przygotowuje się do głosowania: 33'10''