Preview Mode Links will not work in preview mode

Biznestata


Sep 30, 2020

Lista tematów:
  • Wprowadzanie nowej usługi na rynek: 0’43”
  • Wzbudzanie pozytywnego odbioru: 4’21”
  • Stałe rzeczy w marketingu: 7’52”
  • Prowadzenie mailingów: 11’43”
  • Gra „Kandydaci”: 16’04”
  • Opowiadanie dzieciom o pracy: 20’55”
  • Zaangażowana rodzina: 24’30”
  • Niepozorne kanały na YouTube: 26’44”