Preview Mode Links will not work in preview mode

Biznestata


Jan 15, 2020

Lista tematów:

  • Procedury vs. relacje w biznesie: 0'20''
  • Analiza typowego przypadku polskiej firmy: 3'18''
  • Od czego zacząć zmiany: 15'58''
  • O programie Coraz Lepsza Firma: 18'35''
  • Networking dla ambitnych biznesmenów: 21'08''
  • Trzy aspekty wzmacniania firm: 24'30''