Preview Mode Links will not work in preview mode

Biznestata


Sep 3, 2020

Lista tematów:

 • Zarządzanie w pracy zdalnej: 0’12”
 • Zadania i torowanie przez managerów: 3’44”
 • Zlecanie zadań przez aplikację: 7’45”
 • Proces organizowania życia: 10’16”
 • Organizacja dla dzieci: 13’10”
 • Porównanie Nozbe do innych aplikacji: 15’13”
 • Odporność Nozbe na ataki: 21’35”
 • Szyfrowanie w Nozbe: 25’09”
 • Czytaj więcej: 28’56”
 • Core Hours: 31’20”
 • Organizacja zamiast wynalazków: 36’00”
 • Aplikacja do głosowania: 37’14”
 • Książka „10 kroków do maksymalnej produktywności” oraz „No Office”: 41’22”
 • Otwartość umysłu: 44’47”