Preview Mode Links will not work in preview mode

Biznestata


Nov 18, 2020

Lista tematów:

 • Kryzysoodporność vs Antykruchość: 0’30”
 • Polski system adopcji: 1’39”
 • Kary w wychowaniu: 7’13”
 • Likwidacja adopcji ze wskazaniem: 17’03”
 • Upaństwowienie wszystkich dzieci: 21’58”
 • Szkolenia przedadopcyjne: 24’17”
 • Niepewność przed adopcją: 25’05”
 • Jak zbudować dobry system adopcji: 28’30”
 • Perspektywy rynku nieruchomości: 33’36”
 • Kryzysoodporność ciąg dalszy: 36’25”
 • Nadmiar pomysłów: 38’07”
 • Waga podejmowania kolejnych kroków: 39’27”