Preview Mode Links will not work in preview mode

Biznestata


Jan 8, 2020

Lista tematów:

  • Wprowadzenie historyczne (300 lat temu): 0'29''
  • Dlaczego rodzice nie odkrywają talentów: 1'38''
  • Jak odkrywać talenty własnego dziecka: 5'40''
  • Czy można trenować talenty: 19'03''
  • Granica ingerencji rodziców w talenty dziecka: 22'35''
  • Jak dbać o talent dziecka: 32'56''
  • O inicjatywie Tato.net: 41'38''
  • Nadmiar pomysłów biznesowych: 45'04''