Preview Mode Links will not work in preview mode

Biznestata


Jul 15, 2020

Lista tematów:

  • Podstawowa wiedza o farmacji: 0'41''
  • Rozmawianie z lekarzami o lekach: 12'00''
  • Zamienniki leków: 16'03''
  • Medycyny alternatywne: 21'01''
  • O miodzie: 25'42''
  • Napoje energetyzujące: 27'46''
  • Tabletki na stres: 29'18''
  • Książka "Odporność": 31'46''