Preview Mode Links will not work in preview mode

Biznestata


Nov 11, 2020

Lista tematów:

  • Jak zaczynać od planu sukcesji: 0’33”
  • Rodzina Bernaciak za 300 lat: 5’08”
  • Jak zachować rodzinę: 6’53”
  • Wprowadzanie dzieci w biznes: 12’21”
  • Buta i wyższość dzieci: 14’11”
  • Nauka z sukcesów i porażek: 17’30”
  • Zarządzanie zasadami: 20’47”
  • Autoedukacja: 23’49”
  • Biedne życie Michaliny Wisłockiej: 26’51”
  • Wielkie polskie firmy: 27’49”