Preview Mode Links will not work in preview mode

Biznestata


Aug 13, 2020

Lista tematów:

 • Zdrowe żywienie dzieci: 0’22”
 • Biznesmen znajduje czas na rodzinę: 2’09”
 • Biznesmen przykładem dla pracowników: 05’00”
 • Odejścia z firmy: 16’09”
 • Proces przemiany w firmie: 21’01”
 • Tata wprowadza dzieci w świat biznesu: 27’53”
 • Droga biznesmena do Boga: 33’19”
 • Potknięcie w życiu biznesmena: 40’48”
 • Jak nigdy nie stracić dwóch milionów: 42’32”
 • O miłości: 44’14”
 • Konsultacje z Duchem Świętym: 47’57”
 • O książce: 53’12”